Vil·la romana de Sant Joan Nord

Municipi: Sant Cugat del Vallès

Comarca: Vallès Occidental

Cronologia: Romà alt-imperial

Promotor: Inmobiliària Colonial, SA

Dates: Març-Maig 2015. Desembre2015-Gener 2016

La vil·la romana de Sant Joan Nord és un assentament que s’excavà l’any 2000 degut a la imminent construcció d’un edifici en aquell solar, en una intervenció que dirigí l’arqueòloga Gemma Caballé. Així mateix, una part de les restes no quedaven afectades pel projecte d’obra i es decidí de cobrir-les novament i protegir-les. Concretament eren un gran lacus i una canalera, ambdós de cronologia romana altimperial. A principi del 2015, la propietària dels terrenys i dels edificis, decidí de consolidar i restaurar les dues estructures, per tal de museïtzar-les i incorporar-les als jardins dels edificis, com un element patrimonial. Arqueòlegs.cat va realitzar la consolidació i restauració dels dos elements seguint el criteri de la mínima intervenció, respectant les relacions estratigràfiques de tipus arqueològic, i aplicant i utilitzant els materials propis del jaciment. Les argamasses es realitzaren amb materials ecocompatibles, de tal manera que el resultat final no semblés un falç històric. Tot plegat, seguint la política de sostenibilitat i d’ecoprevenció amb el medi.

Igualment, entre finals de 2015 i principis de 2016 l’empresa Stoa, Patrimoni i Turisme va realitzar la musealització de les restes. Tanmateix, la direcció dels continguts museístics va anar a càrrec d’Arqueòlegs.cat. La proposta gràfica que s’hi exposa fou un treball conjunt entre Arqueòlegs.cat, l’empresa Stoa, i el dibuixant i il·lustrador Francesc Riart.