El patrimoni històric i cultural dels pobles esdevé cada cop més la font de la seva riquesa, tant des del punt de vista del coneixement del món científic, com des de la vessant més turística.

Arqueòlegs.cat neix de la unió d'un grup d'arqueòlegs amb més de 20 anys d'experiència dins el camp professional de l'arqueologia, de la recerca històrica i en el terreny de la gestió de béns històrics, culturals i patrimonials. 

Prenem com a eix de la nostra feina la plena difusió i recuperació del patrimoni local, amb l'objectiu d'establir un pont d'interacció entre el món científic i la població.