Dolmen de Puig Rodó

Municipi: Moià

Provincia: Barcelona

Cronologia: Inicis del III mil.leni aC.

Promotor: Generalitat de Catalunya

Dates: Octubre 2016 - Novembre 2016

El Dolmen de Puig Rodó és un gran monument megalític del tipus galeria catalana situat a la zona més al nord del terme municipal de Moià, a la vessant sud-oriental del Puig Rodó que li dona el nom. Aquest Dolmen ja fou excavat a principis del s.XX per en J. Gudiol, i al 1961 per en Ricard Batista i en Joan Surroca. Aquestes intervencions, a més d’excavar la cambra i el corredor, també el reconstruïren recol·locant algunes lloses i la coberta del monument.

La restauració que es va dur a terme al 2016, estava íntimament lligada a l’excavació arqueològica . Primerament es va procedir al desbrossament de l’entorn del monument, i a la retirada de tota la massa forestal que el cobria.

La restauració i consolidació, necessària degut a la inestabilitat que presentava el Dolmen, consistí en la recol·locació de la llosa de coberta, i en el redreçament d’algunes de les lloses per tal de reforçar l’estructura del dolmen. També es realitzà una feixa, que rodeja el turó on es troba el monument, ja que aquest havia patit esllavissades que posaven en perill l’estructura megalítica.

Finalment, es realitzà un tapat de les petites esquerdes i fissures que presentaven algunes de les lloses del Dolmen.